Veel ouderen, maar ook veel jongeren maken zich zorgen over hun pensioen. Ons stelsel blijkt minder zeker dan we altijd dachten, ook omdat we allemaal steeds ouder worden. Het CDA wil ons pensioenstelsel toekomstbestendig houden.

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, maar door de veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente is het ook kwetsbaar. We willen het goede behouden en het stelsel versterken en toekomstbestendig maken.

Daarom komt het kabinet met plannen voor de hervorming van het pensioenstelsel, waarbij een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd in combinatie met het behoud van een collectieve risicodeling. Het nieuwe pensioenstelsel moet de kwetsbaarheden verkleinen en de sterke elementen van ons pensioenstelsel behouden. Het CDA wil deze kaders stellen voor een nieuw pensioenstelsel, maar uiteindelijk is pensioen een afspraak tussen werkgevers en werknemers. Daarom moeten de sociale partners samen tot een nieuw pensioenstelsel komen. De overheid moet een overgang naar een nieuw stelsel ondersteunen.

Voor het kabinet blijft het pensioenstelsel een binnenlandse aangelegenheid. Dat is voor het CDA belangrijk, ons pensioen mag geen Europese aangelegenheid worden. Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de afspraken over de opbouw van het pensioen; de Nederlandse overheid bepaalt de kaders. Extra Europese regels die hier inbreuk op maken wijst het kabinet af.

Het CDA blijft bezorgd over de gevolgen van het huidige beleid van de Europese Centrale Bank op ons pensioenstelsel. Het opkoopbeleid kent risico’s waardoor spaarders en gepensioneerden direct worden geraakt.

Mislukken pensioenoverleg
Afgelopen jaar zijn de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord stuk gelopen. Dat vindt het CDA bijzonder teleurstellend. Want het pensioenstelsel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. Stilstand is achteruitgang. Geen nieuw stelsel betekent geen perspectief op een goed pensioen voor jongere generaties en grote onzekerheid voor de komende jaren. Het CDA wil daarom dat het kabinet gaat kijken naar het tempo waarin de AOW leeftijd in de toekomst moet stijgen met de langere levensverwachting. Het kabinet gaat op voorstel van het CDA onderzoek doen naar de ontwikkeling van de levensverwachting in relatie tot de pensioensleeftijd. Nu geldt nog dat die vanaf 2022 gelijk op moeten gaan. Deze koppeling was een belangrijk onderwerp in het vastgelopen overleg tussen bonden, werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.