Uitbreiding van de politiecapaciteit stuit in de praktijk vaak op de beperkten opleidingscapaciteit. Daarom willen wij een tweede politieacademie, die zich naast de reguliere opleiding gaat richten op nieuwe opsporingsmethoden als financiële data-analyse en artificiële intelligentie. Om extra politiecapaciteit vrij te maken wordt de arrestantenzorg van de politie overgeheveld naar het gevangeniswezen.

Veel wijkteams van de politie zijn structureel onderbezet. Wij versterken de basisteams, zodat de wijkagent vaker zichtbaar op straat aanwezig is en snel kan optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren.

Wij zorgen dat politie en justitie altijd over de juiste bevoegdheden beschikken om hun zware werk te kunnen doen. Daarom onderschrijven wij het belang van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering en willen wij een snelle behandeling van nieuwe wetsvoorstellen. Ook de burgemeesters moeten voor hun rol over voldoende bevoegdheden en een goede informatiepositie beschikken.


TK21

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.