Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Want alleen in een veilige en rechtvaardige samenleving kunnen we echt vrij zijn. Veiligheid begint met een goed functionerende rechtsstaat, die beschermt en alert optreedt tegen onrecht, overlast en criminaliteit. Maar een veilige samenleving vraagt ook om een grotere weerbaarheid van burgers en bedrijven in het voorkomen van criminaliteit. De moord op een advocaat, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. 

De politie speelt een belangrijke rol in het veilig houden van onze samenleving. Om de politiecapaciteit uit te breiden is een tweede politieacademie nodig die ook op nieuwe opsporingstechnieken, zoals financiële data-analyse en artificiële intelligentie. Aanvullend maken we capaciteit bij de politie vrij door arrestantenzorg over te hevelen naar het gevangeniswezen. Door de basisteams te versterken, kan de wijkagent vaker en sneller zichtbaar aanwezig zijn waardoor beter kan worden opgetreden. 

Coalitieakkoord 2021 – 2025

Politie en justitie dienen de ruggengraat te vormen van een wijkenaanpak die kwetsbare wijken weerbaar moet maken tegen ondermijnende criminaliteit, door een combinatie van veiligheidsbeleid, sociaal offensief en het bieden van een uitweg uit (drugs)criminaliteit richting werk of een opleiding. Daarom gaat er extra geld naar de politie en wordt de samenwerking tussen de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren verder geprofessionaliseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.