Een veilig land vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Daarom zullen wij in de komende jaren meer investeren in politie. We willen een daadkrachtiger aanpak van de georganiseerde misdaad en we steviger opkomen voor de rechtsstaat en voor overheidspersoneel in de vuurlinie.

Investeren in capaciteit
De Nationale Politie is en blijft een goed idee, alleen zijn de huidige ministers er niet in geslaagd daar een succes van te maken. Daarom kiezen wij voor rust in de organisatie, zodat agenten hun werk kunnen doen, op straat en in de wijk. Wij investeren gericht in de capaciteit en de kwaliteit van de recherche om het vaak ingewikkelde speurwerk te kunnen verbeteren.

Meer respect voor gezag van de politie
Bedreiging of intimidatie van treinconducteurs en politieagenten en ambulancebroeders en alle andere functionarissen in publieke dienst is en blijft onacceptabel. Zij werken voor ons allemaal en zijn de steunpilaren van onze rechtsstaat en samenleving. Wij willen daarom dat in alle gevallen van bedreiging of intimidatie aangifte wordt gedaan – al dan niet door de werkgever – en actieve opsporing plaatsvindt. Wij willen ook dat de politie sneller ingrijpt als agenten of andere publieke functionarissen worden getreiterd, beledigd of belemmerd in hun functioneren. Indien nodig kunnen de bevoegdheden van de politie worden uitgebreid door sneller een gebiedsverbod op te leggen of hardnekkige daders na een duidelijke waarschuwing voor een afkoelingsperiode van straat te halen. Dit versterkt het aanzien van de politie en laat de buurt en meelopers zien dat wordt opgetreden tegen wangedrag.

Kijk hier voor het plan 'Operatie: assistentie collega'

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.