Investeren in gezondheidspreventie is de beste manier om er voor te zorgen dat mensen van jong tot oud langer gezond blijven en de regie over hun eigen leven houden. Wij willen dat preventie de prioriteit wordt van de gezondheidssector én van de volgende minister van volksgezondheid.

Daarom is een brede aanpak nodig waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties samen afspraken maken over bijvoorbeeld de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het mogelijk maken voor alle kinderen om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school, het geven van meer voorlichting en het doen van meer onderzoek. De komende jaren zal het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen sterk groeien. Dat vraagt om duidelijke afspraken om chronisch zieken beter bij de samenleving te betrekken, in hun werk, in vrijwilligerswerk of in de zorg voor hun naasten.

Een gezonde levensstijl begint wat ons betreft bij toekomstige ouders die tijdens de zwangerschap kunnen worden geholpen om te stoppen met roken en drinken. Ook voor ouderen is meer bewegen belangrijk om actief mee te kunnen blijven doen. Wij willen daarnaast dat de overheid een tabaksontmoedigingsbeleid voert, waar een stapsgewijze verhoging van accijns op tabak onderdeel van is.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.