De media laten ons zien wat er speelt in de wereld en hoe andere mensen leven en denken. Ook hebben de media een belangrijke rol in de democratie: ze berichten over wat er wordt besloten en controleren de macht.

Daarom moet de media de veelkleurigheid van Nederland weergeven en kiezen wij voor het behoud van een pluriforme publieke omroep, zowel landelijk als op regionaal niveau. De publieke omroep moet niet nog meer onderworpen zijn aan de marktlogica van kijkcijfers en advertentie-inkomsten vindt het CDA.

Regionale en lokale omroepen hebben een belangrijke functie in de onafhankelijke berichtgeving over regionaal nieuws. Om hun positie te versterken gaat het kabinet regiovensters realiseren op de kanalen van de publieke omroep (NPO). Ook worden plannen gemaakt voor de organisatie en financiering van lokale omroepen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.