Terrorisme en religieus extremisme versterken het gevoel van onveiligheid en hebben in onze samenleving bevolkingsgroepen tegenover elkaar gezet. Deze beweging moeten we met elkaar keren. Alleen een sterke samenleving kan onze vrijheid beschermen.  De bestrijding van terrorisme is een belangrijke taak voor het kabinet. Daarbij gaat het ook om preventie en deradicalisering.
 
Het kabinet stelt alles in het werk om geen podium te geven aan ‘haatpredikers’ in Nederland. Om de dreiging van terugkeerders te verkleinen wordt ingezet op betere internationale samenwerking en wordt wetgeving voorbereid om terugkeerders langere tijd vast te kunnen zetten.
 
De vrijheid van meningsuiting is nooit een vrijbrief voor het aanzetten tot haat of radicalisering. Daarom blijft het beledigen van mensen of groepen om wie of wat zij zijn strafbaar en wordt de straf voor haatzaaien verdubbeld van 1 naar 2 jaar.
 
Het kabinet wil de democratische rechtsstaat beschermen en weerbaar maken tegen radicale antidemocratische organisaties. Daarom worden de verbodsbepalingen uitgebreid voor radicale organisaties die als doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen.

TK21
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.