Georganiseerde misdaad, terrorisme en alledaagse vormen van overlast en criminaliteit zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Het CDA wil een daadkrachtige aanpak van misdaad en stevig opkomen voor de rechtsstaat.

Het CDA staat daarom ook voor een goede spreiding van rechtbanken door het land. Het kabinet zal geen rechtbanken en gerechtshoven sluiten. We vinden het ook belangrijk dat wie voor de rechter moet verschijnen ook daadwerkelijk komt opdagen. Het kabinet zet in op een verplichting voor verdachten van zware gewelds- en zedenmisdrijven. Daarbij is het waarborgen van de belangen van slachtoffers en nabestaanden cruciaal.

Het kabinet gaat voorts experimenteren met de invoering van buurtrechters, die regelmatig in de buurt zitting houden, minder hoge griffiekosten vragen en snel een oordeel kunnen vellen in juridisch eenvoudige zaken.

De regels voor voorwaardelijke invrijheidsstelling van gedetineerden worden aangescherpt. Wie vast zit komt niet meer automatisch in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Als het nodig is komt het kabinet met nieuwe wetgeving om de uitvoering van de levenslange gevangenisstraf beter vast te leggen. 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.