Er is veel kritiek op de huidige rekentoets in het voortgezet onderwijs. Daarom zal uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 een alternatief worden ingevoerd, dat een vast onderdeel wordt van het examen voor alle leerlingen op alle niveaus. Het rekenonderwijs op het MBO wordt meer beroepsgericht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.