Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving, want de beste oplossingen komen tenslotte uit de samenleving.

Daarom wil het kabinet in overleg met gemeenten ruimte bieden aan burgers en verenigingen om op grond van een right-to-challenge alternatieve voorstellen in te dienen voor de uitvoering van maatschappelijke voorzieningen in hun directe omgeving. Dat kan gaan om het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast beziet het kabinet ook het recht op overname, waarbij verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om een maatschappelijke voorziening over te nemen en zelf voort te zetten. 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.