Het CDA is niet principieel tegen de winning van schaliegas, maar vindt wel dat dit veilig en schoon moet gebeuren. Onze drinkwatervoorziening mag in geen geval in gevaar komen. Schaliegas mag daarnaast de overgang naar een duurzame energievoorziening niet belemmeren. Ook moet er ook voldoende draagvlak voor de boringen zijn onder de bevolking. Voor een goede besluitvorming over het winnen van schaliegas vindt het CDA dat er eerst een brede discussie over nut en noodzaak van de winning van dit gas gevoerd moet worden.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.