Sport en bewegen is belangrijk, voor de gezondheid en als ontspanning in vrije tijd. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen. Sport speelt een belangrijke rol in het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang, discipline en respect. Het CDA zet in op toegankelijke sportfaciliteiten, zoals open clubs die zich richten op de behoeften van de buurt, en geeft voorrang aan de (amateur-)verenigingen overal in het land. Deze verenigingen steunen op de inzet van vele vrijwilligers. Deze inzet moeten we blijven stimuleren.

De amateursport is tegelijk de basis voor de topsport, waarin Nederland internationaal uitstekend scoort. Omgekeerd is een uitdagend topsportklimaat de beste stimulans voor de amateursport. Na een gouden medaille bij het turnen of het wielrennen kiezen veel jongere kinderen juist voor die sporten. Een goede balans tussen amateur- en topsport versterkt dan ook beide disciplines.

Het CDA zet zich ook in voor kwalitatief goede en toegankelijke sportvoorzieningen voor gehandicapten. Daarnaast is ook meer aandacht voor sporten en bewegen door ouderen van belang.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.