De staatsschuld wordt gevormd door het totaal aan schulden van de Nederlandse overheid uit het verleden. Hoe groter de staatsschuld, hoe minder we kunnen uitgeven aan belangrijke overheidstaken als defensie, zorg, onderwijs of infrastructuur. Dat vindt het CDA onwenselijk omdat we daarmee toekomstige generaties met problemen opzadelen. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat we jaarlijkse tekorten voorkomen of beperken omdat anders de staatschuld toeneemt.

Wij willen lange termijnafspraken maken over zorgvuldig begroten en het terugdringen van de schuld zo nodig verankeren in een wet waarin wordt vastgelegd dat de overheidsuitgaven niet verder mogen stijgen als de tekorten te groot zijn.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.