Met de StemWijzer (of een andere dienst als Kieskompas) kun je bepalen welke politieke partij het best bij je past. Je moet hiervoor een aantal stellingen beantwoorden en op basis hiervan komt de tool tot een advies voor jou stem. Ook tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 is er weer een StemWijzer. Deze is vanaf 10 februari online en te vinden bij ProDemos, een onafhankelijke organisatie die voorlichting biedt over democratie en rechtsstaat. 

De stellingen van de stemwijzer gaan over alles van criminaliteit tot de economie en integratie tot klimaat. Ook deze Tweede Kamerverkiezingen doet het CDA weer mee aan de StemWijzer. Mocht je willen weten wat voor ons de belangrijkste standpunten zijn? Onze kernthema’s vind je hieronder. 

Wil je de StemWijzer doen? Dat kan hier. Kieskompas komt waarschijnlijk iets later online, we werken deze pagina bij als dat het geval is.

Verder de diepte in?

Dat kan natuurlijk ook. Alle standpunten kun je vinden op de standpuntenpagina of in het verkiezingsprogramma.

1. Economie en ondernemers

Om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, is het belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. Zo leer je steeds bij en ben je op de hoogte van veranderingen die invloed hebben op jouw werk en kun je ermee omgaan. We verkleinen de verschillen tussen een vast contract en een tijdelijke aanstelling, zodat je ook in een flexbaan meer zekerheid haalt uit je werk. En we zorgen dat meer werken ook meer loont.

 • Herstel en innovatiepakket voor economie toekomst
 • Ondersteuning kleine ondernemers
 • Vaste baan weer de norm

2. Gezondheidszorg

De mensen in de zorg leveren een enorme prestatie in de coronacrisis. Wij willen voor hen een goed salaris en meer ruimte voor hun deskundigheid om het werk te doen. Minder regels dus. We zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft door het eigen risico gelijk te houden en we willen drie keer 100 miljoen uitgeven voor een groot onderzoek naar de behandeling van kanker, obesitas en Alzheimer. Om gezonder te leven gaan we meer doen om mensen te laten bewegen en gezonder te eten.

 • Eigen risico in de zorg blijft gelijk
 • Nationaal onderzoek naar Kanker, Obesitas en Alzheimer
 • Onafhankelijkheid geneesmiddelen van China, India door productie in Europa

3. Woningmarkt

We gaan in tien jaar tijd een miljoen nieuwe betaalbare woningen bouwen. We wijzen nieuwe locaties aan waar snel gebouwd kan worden, waarbij we een kwart van de nieuwe woningen speciaal reserveren voor jongeren en starters. Ook zorgen we voor betere treinverbindingen in heel het land en bouwen we op veel plekken overstappunten waar je makkelijk van vervoersmiddel kunt wisselen.

 • 1 miljoen nieuwe huizen
 • Kwart nieuwe woningen voor starters reserveren
 • Woningcorporaties bouwen voor middenklasse zonder winstoogmerk

4. Familie en gezin

Om problemen met kinderopvangtoeslag te voorkomen, gaat de overheid de kinderopvang rechtstreeks betalen aan de instelling en betalen ouders alleen een bijdrage, die afhangt van het inkomen. We willen minder belasting voor middeninkomens en we houden isolatie en andere klimaatregelen betaalbaar. Ook willen we in vier jaar tijd de armoede onder kinderen halveren.

 • Belastingverlaging middeninkomens
 • Actieprogramma halvering kinderen in armoede
 • Meer tijd en ruimte voor mantelzorg

5. Jongeren

Perspectief herstellen voor generatie die anders dreigt te verloren te raken. Iedereen moet een gelijke start kunnen hebben. Ook op een goede woning. Het klimaatprobleem moeten we aanpakken en niet doorschuiven naar volgende generaties. 

 • Leenstelsel afschaffen en compensatie leenstelselgeneratie
 • Schoon klimaat, maar niet ten koste van banen en bedrijven, 17 miljoen nieuwe bomen planten
 • Eén miljoen huizen bouwen en een kwart van die nieuwe woningen voor starters reserveren

6. Waarden en normen

Er is veel meer dat ons bindt en het gevoel geeft bij elkaar te horen dan het enkele feit dat we met elkaar in hetzelfde land wonen. Mensen hechten aan taal, cultuur, religie, tradities en folklore. Die vormen onze identiteit en geven betekenis en kleur aan ons. Als samenleving moeten we de polarisatie doorbreken door scheidslijnen te overbruggen en te versterken wat ons bindt.

 • Meer aandacht voor waarden en normen in het onderwijs en aandacht voor algemene fatsoensnormen (online) 
 • We willen een verplichte maatschappelijke diensttijd om te leren van elkaar
 • Verheerlijken geweld/ terrorisme strafbaar en haatzaaien/groepsbeledigingen harder & strenger bestraft
 • Regionale tradities beschermen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.