Verkiezingsdebat

Studiebeurs

Het CDA staat voor gelijke kansen voor iedereen die zijn talenten wil benutten. Daarom moeten drempels om te gaan studeren weggenomen worden door lager collegegeld.

Onder het vorige kabinet is de basisbeurs omgezet in een leenstelsel. Hier was het CDA tegen omdat wij vreesden dat jongeren daardoor niet zouden gaan studeren. Om te voorkomen dat leenangst jongeren afschrikt om te gaan studeren, is nu besloten door het kabinet dat het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs wordt gehalveerd. Voor de PABO’s wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd.  Hiermee willen we bereiken dat meer studenten kiezen voor het vak van leraar.

De komende jaren gaat ook extra aandacht naar goed technisch onderwijs. Voor studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen in bestuursfuncties komt er een profileringsfonds.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.