Het huidige terrorisme vindt zijn voedingsbodem in de radicale islam, maar in veel gevallen zijn de terroristen opgegroeid in de landen waar ze hun aanslag plegen. Dat maakt dat we terrorisme op twee plekken moeten bestrijden: in de internationale strijd tegen groepen als IS en Al Qaeda en in onze eigen samenleving in de preventie van radicalisering. Hier wordt de komende jaren in geïnvesteerd.

De bestrijding van terrorisme is een belangrijke taak voor het kabinet. Dat gaat om preventie en deradicalisering, maar ook om gerichte investeringen in de veiligheidsketen, bij politie en justitie.

Het kabinet stelt alles in het werk om ‘haatpredikers’ in Nederland geen podium te geven. Om de dreiging van terugkeerders te verkleinen wordt ingezet op betere internationale samenwerking en wordt wetgeving voorbereid om terugkeerders langere tijd vast te kunnen zetten. Ook worden mogelijkheden verruimd om DNA-onderzoek te doen bij een verdenking van een terroristisch misdrijf.

Het CDA vindt verder dat we bereid moeten zijn om vroeg in te grijpen, door het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar te stellen en de financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden te verbieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.