Het huidige terrorisme vindt zijn voedingsbodem in de radicale islam, maar in veel gevallen zijn de terroristen opgegroeid in de landen waar ze hun aanslag plegen. Dat maakt dat we terrorisme op twee plekken moeten bestrijden: in de internationale strijd tegen groepen als IS en Al Qaeda en in onze eigen samenleving in de preventie van radicalisering, het voorkomen van uitreizen, de opsporing van mogelijke terroristen, de bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en het tegengaan van haatpredikers.

We moeten bereid zijn om vroeg in te grijpen, door het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar te stellen en de financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden te verbieden. We geven geen podium of visum aan radicale predikers en sluiten moskeeën die activiteiten organiseren of toelaten die in strijd zijn met onze rechtsorde. Terugkerende jihadstrijders moeten preventief in hechtenis worden genomen om eerst onderzoek te kunnen doen naar het gevaar dat ze vormen voor onze samenleving.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.