De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid, tussen jong en oud, arm en rijk. Die sterke samenleving is bestand tegen de grote veranderingen van deze tijd. Dat vraagt om een sterker wij-gevoel en de rotsvaste overtuiging dat we met elkaar de klus kunnen klaren.

In een sterke samenleving voelen burgers zich veilig, thuis en niet overgeleverd aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Wij zijn zelf de baas. Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een betere toekomst.

Een sterke samenleving kan zonder overbodige regels en bemoeizucht, maar laat volop ruimte aan burgers om eigen keuzes te maken en met elkaar problemen op te lossen. Iedereen doet mee. Wij kiezen voor oplossingen die door mensen zelf worden gedragen, voor kleinschaligheid en wederkerigheid als dragende principes voor een sterke samenleving.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de zorg aan mensen, die zelf niet mee kunnen komen. Wij geloven niet in een alomvattende overheid, die voor ons alle problemen oplost en alle risico’s uitsluit. Dat kan alleen de samenleving zelf. 

De samenleving verruwt en verhardt. Daarom wil ik een dienstplicht voor alle jongeren. Om te leren dat we elkaar nodig hebben om samen te leven.

 

 

Onze ideeën voor een sterke samenleving in beeld

Vrijwilligers in vuur en vlam

Lees het artikel

Waarom mogen die jongens
zo brutaal doen tegen de politie?

Lees het artikel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.