Als we zeker en trots zijn over onze afkomst, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de joods-christelijke wortels die ons land hebben gevormd tot een van de mooiste plekken op aarde.

In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Wij zijn een open, democratische rechtsstaat, waar ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en oog heeft voor de ander. Dat is wie we zijn en dat is waar we voor staan. Die traditie moeten we koesteren en verdedigen.

Maar we leven in een samenleving, die de eigen waarden en tradities meer en meer verwaarloost, waar meer mensen alleen nog voor zichzelf leven, zonder iets met elkaar te delen. Dan brokkelt de samenleving langzaam af.

Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs. Van nieuwkomers vragen we respect voor onze waarden, onze cultuur en onze taal. Wie aanspraak maakt op onze democratische vrijheden, onze welvaart en de voorzieningen van onze samenleving heeft ook de plicht deze te onderschrijven, te versterken en uit te dragen.

In het regeerakkoord maken wij deze keuzes voor waarden en tradities:

Cultuur

Ondersteuning vrijwilligers en monumenteigenaren

Ook wil het CDA dat vrijwilligers die zich inzetten voor behoud en onderhoud van monumenten, zoals kerken, kastelen en musea beter worden ondersteund door de overheid. Een passend aanbod van praktische ondersteuning, zoals trainingen en kennisverdieping, is een stimulans voor de vrijwilligers van de toekomst. Tot slot staat voor het CDA de positie van particuliere monumenteigenaren voorop. Zij spelen een sleutelrol in het bewaren en toegankelijk maken van monumenten voor de samenleving, en verdienen dan ook de juiste financiële ondersteuning.

Burgerschap en traditie

75 jaar bevrijding in 2020

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Het aantal mensen dat de verhalen van de Tweede Wereldoorlog uit eerste hand kan vertellen wordt steeds kleiner. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat het kabinet extra geld uittrekt om onze vrijheid uitbundig te vieren én de verhalen door te geven aan volgende generaties. Aanvullend komt er een Nationaal Bergingsprogramma om de laatste 30 tot 35 geallieerde vliegtuigwrakken met vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Het CDA wil dat het kabinet hiermee recht doet aan de soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Sport

Het kabinet trekt veel geld uit voor de sport in ons land. Dat gaat om 10 miljoen euro extra voor de versterking van de sport, sportverenigingen en de sport voor mensen met een beperking. Ook voor versterking van de Nederlandse topsport trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om meer kansen te bieden aan de Nederlandse Olympische en Paralympische teams. Voor de ondersteuning van grote internationale sportevenementen komt nog eens 5 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Mis niets!

Blijf op de hoogte
We houden je graag op de hoogte over alles wat wij doen voor een land dat we door willen geven! Op die manier houden wij je up-to-date met het laatste nieuws en aankondigingen van het CDA.

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.