Als we zeker en trots zijn over onze afkomst, kijken we met meer vertrouwen naar de toekomst. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de joods-christelijke wortels die ons land hebben gevormd tot een van de mooiste plekken op aarde.

In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Wij zijn een open, democratische rechtsstaat, waar ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en oog heeft voor de ander. Dat is wie we zijn en dat is waar we voor staan. Die traditie moeten we koesteren en verdedigen.

Maar we leven in een samenleving, die de eigen waarden en tradities meer en meer verwaarloost, waar meer mensen alleen nog voor zichzelf leven, zonder iets met elkaar te delen. Dan brokkelt de samenleving langzaam af.

Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs. Van nieuwkomers vragen we respect voor onze waarden, onze cultuur en onze taal. Wie aanspraak maakt op onze democratische vrijheden, onze welvaart en de voorzieningen van onze samenleving heeft ook de plicht deze te onderschrijven, te versterken en uit te dragen.

In het regeerakkoord maken wij deze keuzes voor waarden en tradities:

Cultuur

Het kabinet investeert in de kwaliteit van de culturele sector. Dat gaat over de positie van topinstellingen, maar ook om de bereikbaarheid van kunst en cultuur in de regio.

Er is ook extra geld (325 mln) voor cultureel erfgoed, monumenten en in het bijzonder voor het behoud en herbestemming van (leegstaande) kerkgebouwen.

Burgerschap en traditie

Het kabinet wil de kennis over onze gedeelde geschiedenis, onze waarden en vrijheden vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn: gelijkwaardig en tolerant tegenover andersdenkenden.

Daarom wil het kabinet dat kinderen op school het Wilhelmus leren en ieder kind in zijn schooltijd het Rijksmuseum en het parlement bezoekt. We investeren in de toegankelijkheid van historische plaatsen die het verhaal van onze geschiedenis vertellen en reiken de nationale canon uit aan iedereen die 18 wordt en aan mensen die het Nederlanderschap verkrijgen.

Sport

Het kabinet trekt veel geld uit voor de sport in ons land. Dat gaat om 10 miljoen euro extra voor de versterking van de sport, sportverenigingen en de sport voor mensen met een beperking. Ook voor versterking van de Nederlandse topsport trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit om meer kansen te bieden aan de Nederlandse Olympische en Paralympische teams. Voor de ondersteuning van grote internationale sportevenementen komt nog eens 5 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.