Vervoer van goederen over het water en spoor kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van het toenemende transport verkeer op de weg en het beperken van de uitstoot.

In navolging van omringende landen wordt een kilometerheffing voor vrachtverkeer ingesteld. De inkomsten zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens en het bevorderen van innovatie en verduurzaming in de transportsector. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.