Op het gebied van de veehouderij komt het CDA in de eerste plaats op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Het CDA is tegen megastallen die gerund worden door zetbazen van grote concerns. Wij zijn niet tegen schaalvergroting, als het maar op een duurzame manier gaat. Schaalvergroting moet geen doel op zich zijn. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet sterk worden verminderd. Beslissingen over de vestiging of uitbreiding van bedrijven moeten op lokaal en regionaal niveau worden genomen.

In de afgelopen jaren is de samenleving meerdere malen geconfronteerd met de risico’s voor de gezondheid en leefomgeving in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. Samen met de  sector en de betreffende provincies gaat dit kabinet kijken hoe deze problematiek aangepakt moet worden. Voor de varkenssector wordt extra geld uitgetrokken om in samenspraak met de provincies te bezien hoe een ‘warme’ sanering in de belaste gebieden kan worden vormgegeven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.