Om te kunnen werken, recreëren en ontmoeten moeten we ons kunnen verplaatsen. De infrastructuur in Nederland biedt ons de mogelijkheid om te verplaatsen via weg, spoor en water. Na jaren van minder files neemt het aantal files de laatste jaren weer toe. Daarom willen wij extra investeren in de infrastructuur om de files te bestrijden, zowel in de Randstad als in de regio.

We gaan ons ook inzetten voor slimme mobiliteit. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden.

Veelzijdige mobiliteit is cruciaal bij de verdere ontwikkeling van de Mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. Daar zijn grote kansen om de mobiliteit verder te verbeteren. Zo kan de binnenvaart een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.

ProRail, NS en de regionale spoorbedrijven krijgen de ruimte om de prestaties op het spoor verder te verbeteren. Een dure en tijdrovende reorganisatie van de positie van ProRail helpt daar niet bij.

Verdere verbetering van de verkeersveiligheid is van groot belang. Het aantal verkeersdoden en –gewonden kan drastisch omlaag. Het alcoholslotprogramma is daarom noodzakelijk.

TKV17 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.