Nederland holt al jaren achteruit op Europese lijstjes als het gaat om verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe. Het CDA pleit er al langer voor dat het aantal slachtoffers omlaag moet. Daar gaat namelijk veel menselijk leed achter schuil. Niet alleen van mensen die zelf slachtoffer werden, maar ook van mensen van wie hun naaste slachtoffer werd van een ongeval. Daarom wordt het hoog tijd dat weer stevig wordt ingezet op handhaving en de pakkans te vergroten door meer staandehoudingen te verrichten. 

Het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets en in de auto is een belangrijke oorzaak. Wij willen een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken. Daarom heeft het CDA een initiatiefnota gepresenteerd met voorstellen om verkeershufters aan te pakken. Ook zetten we samen met de provincies in op veilige weginrichting, met name bij N-wegen, en veilige fietspaden. En zetten we in op de beïnvloeding van verkeersgedrag en slimme handhaving.

Naast het grote maatschappelijke leed veroorzaken verkeersongevallen ook maatschappelijke kosten. Deze kosten zijn in vergelijking met 2010 bijna met 1 miljard euro gestegen. Feit is dat door menselijk falen veel ongelukken gebeuren, door overmoed, onverschilligheid en onkunde. Zaken die niet kunnen in het verkeer, waar het verschil tussen leven en dood soms in een fractie wordt beslist.

Na jaren van daling neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets en in de auto is een belangrijke oorzaak. Wij willen een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken. Door een motie van het CDA wordt de doelstelling in Nederland om in 2030 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers te bewerkstelligen ten opzichte van 2020.

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat Verkeersveiligheid een speerpunt wordt in het beleid. Onder andere via een investering van 200 miljoen voor de verkeersveiligheid van rijk N-wegen. Daarnaast wordt er structureel €1,25 miljard uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.