Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het CDA pleit er al langer voor dat het aantal slachtoffers omlaag moet.

Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zet het kabinet zich in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’. Dit gaat om een veiligere inrichting van wegen, handhaving en bevordering van goed gedrag in het verkeer.

Waar nodig gaat de verlichting op de snelweg in de avond en nacht weer aan en hardnekkige verkeersovertreders worden harder aangepakt. Overtredingen met veel gevaar of herhaalde overtredingen worden zwaarder beboet, waarbij de boetes voor kleine overtredingen worden verlaagd. Ook zetten we samen met de provincies in op veilige weginrichting, met name bij N-wegen. En zetten we in op de beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en wordt de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbeterd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.