Het CDA vindt het belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeftmet voldoende bestaansmogelijkheden en perspectief. De visserij loopt tegens steeds strengere eisen aan. Wij willen de vloot ondersteunen in een duurzame toekomst. De aanlandplicht wordt vervangen door een registratieplicht, die hetzelfde doel dient maar met de inzet van innovatieve herkenningssoftware tot heel veel minder regeldruk leidt.

Met de uitbreiding van windenergieparken en natuurgebieden neemt het aantal gebruikers op de Noordzee steeds verder toe. Bij de uitvoering van het Noordzeeakkoord moeten de belangen van de Nederlandse vissersvloot zwaar meewegen, zowel in het behoud van voldoende visgronden als in het stimuleren van innovatie en verduurzaming. Internationaal stellen wij alles in het werk om de positie van de Nederlandse visserijsector te versterken. De kwaliteit van de visserijsector is de laatste jaren flink verbeterd, door de inzet van nieuwe vistechnieken en via keurmerken voor duurzame vis (MSC en ASC).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.