Het CDA vindt het belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft. De kwaliteit van de visserijsector is de laatste jaren flink verbeterd, door de inzet van nieuwe vistechnieken en via keurmerken voor duurzame vis (MSC en ASC). Bij activiteiten op zee, zoals de aanleg van windmolenparken, mag Nederland de belangen van de visserijsector niet uit het oog verliezen.

Internationaal stellen wij alles in het werk om de positie van de Nederlandse agrarische en visserijsector te versterken. Dit kabinet wil dat vissen met het door Nederland uitgevonden en duurzamere pulsvistuig Europees wordt toegestaan. Daarnaast moet er meer ruimte voor de invoering van de aanlandplicht komen. Wereldwijd wordt er jaarlijks ongeveer 80 miljoen ton vis gevangen. Daarvan wordt 7 tot 8 miljoen ton als ongewenste bijvangst dood weer over boord gegooid. Door selectiever te vissen, door andere netten te gebruiken of door gebruik te maken van intelligente radars kunnen vissers proberen de bijvangst sterk te verminderen. Bijvangsten worden daarmee namelijk niet voorkomen. Ook neemt het de prikkel weg om te investeren in nieuwe duurzame technieken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.