Het CDA wil dat bedrijven in vitale sectoren voor de nationale veiligheid een bescherming krijgen tegen ongewenste overnames. Daarnaast moet het kabinet maatregelen nemen om de invloed in te perken van bepaalde activistische aandeelhouders die vooral gericht zijn op de korte termijn in plaats van waardecreatie op de lange termijn. De afgelopen jaren zijn Nederland en Europa te afhankelijk geworden van andere landen. Wanneer de logistieke wereldstromen vastlopen, ontstaan er direct tekorten aan cruciale producten. Daarom moet Nederland zijn strategische autonomie verbeteren door te stimuleren dat essentiële producten weer in Nederland of Europa gemaakt worden. 

 

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat wordt ingezet op strategische onafhankelijkheid door productie van cruciale (half)producten in Europa en door het beschermen van vitale processen en het voorkomen van ongewenste zeggenschap in vitale bedrijven. Daarnaast is het doel dat onze bedrijven, vitale infrastructuur en economisch kapitaal beter worden beschermd door centraal gecoördineerde structurele samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers. Zij kunnen sneller en makkelijker informatie delen over digitale kwetsbaarheden en ‘hacks’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.