Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het CDA vindt het belangrijk dat de overheid ons belastinggeld sober, efficiënt en verstandig uitgeeft. Belastingheffing moet eerlijker en eenvoudiger worden en meer bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame economie. Daarom gaat dit kabinet het belastingstelsel hervormen naar een rechtvaardiger, groener en economisch efficiënter systeem.

Het Kabinet voert de vlaktaks in, dat is een eenvoudiger en eerlijker stelsel  met twee tarieven (36,93% en 49,5%). Daarbij versimpelen we de huidige wirwar van inkomensschijven die tot veel onduidelijkheid leiden.  Met de vlaktaks worden de lasten lager en dit leidt tot meer economische groei, en het is voor iedereen duidelijker wat hij of zij echt overhoudt van het bruto loon. Hierdoor gaan alle inkomensgroepen er de komende jaren op vooruit.

Het CDA vindt het belangrijk dat belasting geheven wordt naar draagkracht. Het inkomenspakket verkleint daarom ook het verschil tussen één en tweeverdieners. Wie spaargeld heeft opgebouwd wordt minder snel belast.

Het CDA staat voor een eerlijke economie waarin iedereen zijn steentje bijdraagt via de belastingen. Dat vraagt ook dat stevig wordt opgetreden tegen bedrijven en multinationals die via belasting ontwijken of ontduiken. Het Kabinet pakt daarom ook lege brievenbusfirma’s aan en gaat misbruik van allerlei belastingverdragen bestrijden. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om de tarieven in de vennootschapsbelasting te verlagen. Zo wordt meteen onze concurrentiepositie verstevigd. We houden meer bedrijven in Nederland en trekken meer bedrijven aan die zich in Nederland willen vestigen, dat is goed voor werkgelegenheid. Met dat doel wordt ook de dividendbelasting afgeschaft.

De lasten op arbeid worden met vele miljarden verlaagd. Een deel ervan wordt mogelijk gemaakt door verschillende maatregelen waaronder een verhoging van het lage BTW tarief naar 9%, vergroeningsmaatregelen en door aftrekposten op termijn alleen nog maar tegen het lage belastingtarief af te laten trekken. De aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek worden via een verlaging van het eigenwoningforfait gecompenseerd. Door het belasten van consumptie en milieuvervuiling, in plaats van het belasten van werken, maken we onze economie duurzamer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.