Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Wij willen dat de overheid ons belastinggeld sober, efficiënt en verstandig uitgeeft .  Door de vele regels, toeslagen en uitzonderingen is het belastingstelsel onoverzichtelijk geworden. Dit leidt tot onnodige bureaucratie en administratieve lasten, tot een belastingdienst die niet meer in staat is om wijzigingen en controles uit te voeren, maar bovenal tot meer mogelijkheden om belasting te ontwijken en te ontduiken. Dit moet anders. Daarnaast moet de belastingheffing eerlijker en eenvoudiger worden en meer bijdragen aan de ontwikkeling van de economie. Verder loont werken en ondernemen te weinig, is het aangaan van schulden aantrekkelijker dan sparen en begrijpen werknemers nauwelijks wat ze overhouden als ze bijvoorbeeld extra uren werken.

Vlaktaks
Alle deskundigen zijn het erover eens dat ons belastingstelsel onnodig ingewikkeld en ondoelmatig is. Wij pleiten al jaren voor een eenvoudig en eerlijk belastingstelsel met twee tarieven: een laag tarief voor de lage inkomens en een hoger tarief voor hoge inkomens. Daarbij versimpelen we de huidige wirwar van inkomensschijven, heffingskortingen en aftrekposten die in de praktijk tot veel onduidelijkheid en allerlei onbedoelde effecten leiden. 

De lagere belastingdruk die op deze manier ontstaat, leidt tot meer economische groei, en heeft als voordeel dat voor iedereen veel duidelijker is wat hij of zij werkelijk overhoudt van het bruto loon. Bovendien stoppen we door zo’n vlaktaks met het rondpompen van geld.

Belasting moet geheven worden naar draagkracht. Nu wordt een eenverdiener veel zwaarder belast dan tweeverdieners of een alleenstaande ouder. Dat is onrechtvaardig en zeer ongewenst. Daarom willen wij het belastingstelsel meer inrichten naar draagkracht en het daarmee ook minder ingewikkeld maken.  Gelet op de ernstige organisatie- en IT-problemen bij de belastingdienst is de invoering van een dergelijk stelsel op korte termijn niet direct verantwoord en haalbaar.

Lagere lasten voor ondernemers
Ondernemers zijn de motor van een eerlijke economie. Zij zorgen voor groei, werkgelegenheid en innovatie, zij investeren in onze toekomst. Als het goed gaat met onze ondernemers, gaat het goed met ons land. Daarom kiezen wij voor lagere en eenvoudigere lasten en minder regelgeving voor ondernemers, vooral in het MKB.

Fraude bestrijden
In een eerlijke economie draagt iedereen zijn steentje bij via de belastingen. Dat vraagt ook dat we stevig optreden tegen bedrijven en multinationals die met slimme constructies belasting ontwijken of ontduiken. Europese afspraken moeten ertoe leiden dat deze bedrijven hun ondernemingsactiviteiten daar concentreren waar daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd, en niet langer hun toevlucht zoeken in allerlei belastingparadijzen.

In Nederland moeten we strenger zijn bij het misbruik van het eigen netwerk van belastingverdragen. We pakken lege brievenbusfirma’s aan en verscherpen de controles door de Belastingdienst en het toezicht door de Nederlandsche Bank. Waar nodig scherpen we de regels aan om misbruik tegen te gaan.  Ook kleinere vormen van belastingontduiking door burgers en bedrijven kosten de staat jaarlijks vele miljarden aan inkomsten. Dergelijke praktijken zijn oneerlijk, zeker tegenover al die burgers en ondernemers die wel ieder jaar netjes en eerlijk hun belastingformulier invullen. De aanpak van fraude, witwassen en stelselmatige ontduiking van belastingen vraagt om slimme opsporingsmethoden, meer internationale samenwerking en een scherper toezicht op de zogeheten trustkantoren.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.