Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze samenleving en economie, waarin altijd behoefte blijft bestaan aan goed geschoolde vakmensen. Wij willen dat elk kind zijn of haar talenten kan ontplooien en uiteindelijk goede aansluiting kan vinden op de arbeidsmarkt.

De komende jaren kiezen we voor meer investeringen in het beroepsonderwijs. Het kabinet ondersteunt het kleinschalig beroepsonderwijs dat herkenbaar is voor studenten en beter aansluit op de vraag van werkgevers in de eigen regio. Het kabinet stelt 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO.

De overgang van het VMBO naar het MBO, en van het MBO naar het HBO verdient meer aandacht, omdat de overgang voor te veel  jongeren nog te groot is. Een betere loopbaanoriëntatie en schakelprogramma’s kunnen voorkomen dat zij achterop raken of voortijdig uitvallen.

Ten slotte kiezen we ervoor om de kwalificatieplicht te verhogen tot 21 jaar. Op die manier verkleinen we de kans dat jongeren zonder diploma de school verlaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.