Het garanderen van voedselveiligheid en voedselzekerheid wordt een steeds grotere uitdaging door de groeiende wereldbevolking. Landen als China azen op onze agrarische technologie en productiecapaciteit. Europese samenwerking en handelsverdragen zijn onmisbare instrumenten om onze eigen markt, voedselkwaliteit en productie te beschermen. Daarnaast heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit een belangrijk rol in het garanderen van de veiligheid van ons voedsel. 

Coalitieakkoord 2021-2025:

We versterken de positie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Dit vraagt een aanzienlijke publieke investering in de publieke taken van de NVWA. Keuring en toezicht worden gescheiden. 

Bij handels- en investeringsverdragen zetten we in op hoge standaarden voor eerlijke productie, mensenrechten, voedselveiligheid, duurzame groei en klimaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.