Het CDA wil peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool, zodat kinderen uit alle lagen van de samenleving weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar oud recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling.

Door de verantwoordelijkheid voor de voorschool bij gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.