De zorg voor goed onderwijs begint met een groot respect voor het vak en het gezag van de leraar. Het vraagt ook dat we belemmeringen om te leren en door te leren wegnemen en scholieren de tijd en ruimte geven om hun eigen weg te vinden.

Vrijheid van onderwijs
De vrijheid van onderwijs staat onder druk en wordt steeds verder ingeperkt.
Wij staan pal voor de vrije keuze van ouders om de school te kiezen die past bij de opvoeding van hun kinderen. Met een goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge handhaving zorgen we dat kinderen op elke school goed onderwijs krijgen. Daarmee beschermen wij de ruimte voor bijzondere scholen om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst of levensovertuiging.

Brede of verlengde brugklas
Wij willen dat elk kind op basis van zijn of haar inzet en capaciteiten een gelijke kans heeft op een goede schoolkeuze. Voor een deel van de kinderen ligt het keuzemoment aan het eind van de basisschool echter te vroeg. Om te voorkomen dat laatbloeiers door een verkeerde keuze onvoldoende tot hun recht komen, wil het CDA meer ruimte voor gecombineerde schooladviezen en verlengde brugklassen.

Vrijstellingen
Wij willen voorkomen dat leerlingen met een belemmering als dyslexie worden afgerekend op wat ze niet goed kunnen. Daarom introduceren wij vrijstellingen, waarmee je voor kernvakken op een passend niveau eindexamen kunt doen.

Bijles
Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dan ook voorkomen dat een deel van de kinderen meer kansen krijgt, omdat ouders voor veel geld bijles kunnen betalen. Als een kind bijles nodig heeft, moet die ondersteuning altijd via het regulier onderwijs worden geboden.

Ga naar ‘leraren’

 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.