Wij willen dat elk kind op basis van zijn of haar inzet en capaciteiten een gelijke kans heeft op een goede schoolkeuze.  Voor een deel van de kinderen ligt het keuzemoment aan het eind van de basisschool echter te vroeg. Daarom wil het CDA brede en meerjarige brugklassen stimuleren. Zo krijgen laatbloeiers ook een optimale kans om hun talenten te ontplooien.

Bepaalde kinderen gedijen het beste in een brede of verlengde brugklas waar de uiteindelijke selectie nog even wordt uitgesteld. Andere kinderen zijn meer op hun plek in een categorale brugklas. Daarom krijgen scholen de opdracht van het kabinet om op regionaal niveau een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden. Het kabinet schaft de verplichte tussentijdse diagnostische toets af.

Het kabinet maakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs experimenten mogelijk om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden. Daarnaast start het kabinet een onderzoek naar de voor- en nadelen van een brede invoering van diploma’s met vakken op verschillende niveaus in combinatie met invoering van een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen.
Er komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet langer mee in het voortgezet onderwijs.

Het kabinet vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor burgerschap in het voortgezet onderwijs. Dit betreft onder meer kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Activiteiten die dit bevorderen, zoals bezoeken aan het Rijksmuseum en de Tweede Kamer worden gestimuleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.