Voor een deel van de kinderen ligt het keuzemoment aan het eind van de basisschool te vroeg. Daarom willen wij binnen scholengemeenschappen brede en meerjarige brugklassen stimuleren. Zo krijgen laatbloeiers ook een optimale kans om hun talenten te ontplooien. Daarnaast willen wij dat het stapelen van opleidingen aantrekkelijker maken.

Schakelprogramma’s en zomerscholen kunnen dit stimuleren en onnodig zittenblijven voorkomen. Scholieren op scholengemeenschappen krijgen de mogelijkheid om enkele examenvakken op een hoger niveau af te ronden. We investeren in onderhoud van rekenvaardigheden, maar willen de omstreden rekentoets afschaffen. We investeren in het aanbod en de kwaliteit van technische vmbo’s.  Voor scholieren die naar de Pabo of lerarenopleiding willen gaan starten we op Havo en VWO ‘teachnasia’. Scholieren worden daarbij in een aanvullend programma inhoudelijk voorbereid op het leraarschap.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.