Het CDA wil dat oud en nieuw voor iedereen een mooi feest is, dat veilig verloopt. Nederland heeft een lange traditie waarbij vuurwerk een belangrijk onderdeel is van het inluiden van een nieuw jaar.

Wat het CDA betreft is het aan gemeenten om eigen afwegingen te maken over hoe zij omgaan met vuurwerk. Lokaal maatwerk is het uitgangspunt. We zijn geen voorstander van een landelijk algeheel vuurwerkverbod. Wel vinden we het belangrijk dat er streng wordt gehandhaafd op illegaal vuurwerk. Dat betekent ook dat het per 2020 ingevoerde verbod op gevaarlijk knalvuurwerk (o.a. knalstrengen, knalvuurwerk vuurpijlen en enkelschotsbuizen) in de praktijk moet worden gebracht.

De vuurwerkbranche zelf heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het waarborgen van de kwaliteit en het voldoen aan veiligheidseisen van consumentenvuurwerk. Hoewel uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de milieulast van vuurwerk tijdens oud & nieuw beperkt lijkt te zijn, is het desalniettemin van belang dat de milieudruk verder zo veel mogelijk wordt beperkt. Hierin ligt een taak voor de vuurwerkbranche om aan de slag te gaan met vervanging van milieubelastende materialen.

Het CDA is van mening dat we met deze maatregelen de ruimte bieden aan de vele liefhebbers om het nieuwe jaar volgens traditie op een veilige en beheersbare manier met siervuurwerk in te luiden en tegelijkertijd overlast en letsel zo goed mogelijk voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.