Het CDA heeft jarenlang gepleit voor een versobering van de wachtgeldregeling, de regels hiervoor zijn uiteindelijk ook aangescherpt en dat is goed.

Dat staat in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Deze wet regelt pensioenen en uitkeringen bij het verlaten van de Tweede Kamer. Per 18 september 2012 is de maximumduur voor de wachtgeldregeling voor politici gelijk gesteld aan de maximum duur van de uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). Op grond van de WW kan iemand maximaal 3 jaar en 2 maanden een uitkering krijgen. De wachtgelduitkering bedraagt 80% van de schadeloosstelling in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is het 70%.

Er is ook een sollicitatieplicht, en alle neveninkomsten moeten openbaar worden gemaakt. Vanaf een bepaald bedrag worden deze inkomsten gedeeltelijk gekort op de uitkering.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.