Het doel van de Wet Werk en Zekerheid was om mensen meer kans op een vaste baan te bieden, in plaats van jaarcontract op jaarcontract. Inmiddels is echter gebleken dat bij het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) mensen niet sneller een vaste baan krijgen, maar juist sneller op straat staan. Voor dit onbedoelde effect was al gewaarschuwd tijdens de behandeling van deze wet, maar de wet werd toch ingevoerd.

Nu blijkt dus dat deze wet problemen veroorzaakt op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die voor het grootbedrijf beter werkt dan voor het MKB. En waar de kloof tussen kansarm en kansrijk alleen maar groter wordt. Dit was toch niet wat men voor ogen had bij invoering van de wet.

Het meest nijpend zijn de problemen in sectoren met veel seizoensarbeid, maar ook in het bijzonder onderwijs zijn er grote problemen als gevolg van de wet. Goedlopende bedrijven, familiebedrijven, MKB’ers in de land- en tuinbouw, bedrijven op het gebied van recreatie, sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld reisleiders voor groepsreizen van gehandicapten worden getroffen door een regeling die niet voor hen bedoeld was. De problemen met seizoenarbeid moeten snel worden opgelost, om te voorkomen dat bedrijven in de problemen komen en personeel onnodig op straat komt te staan.

Het CDA kiest voor het enige recept dat echt werkt om meer banen te scheppen: via lagere lasten en minder regels zorgen dat werken en ondernemen weer lonend wordt.

De tweede stap is een vernieuwing van de huidige regels bij ziekte. Wij willen voor werkgevers de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte flink inperken. Voor langere ziekteperiodes komt er voor werknemers een aparte regeling. Op die manier blijven alle werkenden beschermd en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen.

TKV17

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.