Het Nederlands wetenschappelijk onderzoek is van wereldklasse. Het Nationaal Groeifonds kan een belangrijke bijdrage leveren om de investeringen in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek op het niveau van de Europese doelstelling (3% BBP) te brengen.

We pleiten voor een nieuw systeem van een eigen werkkapitaal voor jonge onderzoekers en hoogleraren om het belang van wetenschappelijk onderzoek te versterken.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

Er wordt 700 miljoen geïnvesteerd in het versterken van het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De komende tien jaar investeren we 5 miljard in een fonds voor onderzoek en wetenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.