Wanneer mensen thuis willen blijven wonen, moet dat kunnen. Het CDA vindt dat mensen niet gedwongen mogen worden naar een verpleeghuis te gaan waar ze zich niet thuis voelen. Daarnaast moet er thuis voldoende zorg en ondersteuning gegeven kunnen worden.

Veel zorg aan ouderen wordt door familieleden gegeven. Die worden dan mantelzorgers genoemd. Het CDA vindt dat we zuinig moeten zijn op onze mantelzorgers. Voldoende hulp door onder andere wijkverpleegkundigen hoort daarbij. Ook zijn de huisarts en de wijkverpleging belangrijk. Binnen de wijkverpleging kan nog meer vanuit de cliënt gekeken worden naar welke zorg er precies nodig is. Ook als het hierbij gaat om verschillende terreinen van zorg.

In drie van de vier gevallen hebben mensen de wijkverpleging langer dan een jaar nodig, voor bijvoorbeeld goede nachtzorg, intensieve kindzorg, palliatieve zorg aan huis of wondverzorging. Wij willen dat als het nodig is ook persoonlijke verzorging, zoals douchen, onder de zorg van de wijkverpleging wordt gebracht. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten zorg aan huis beter ondersteunen. Daarbij moeten ook technologische ontwikkelingen en vernieuwingen worden gestimuleerd. Zo kunnen bijvoorbeeld bij chronisch zieke patiënten controles thuis worden verricht dankzij eHealth toepassingen. Dat scheelt een extra bezoek aan het ziekenhuis.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.