De WIV: Voor een betere bescherming van onze veiligheid en privacy

21 maart zijn er verkiezingen. In het grootste deel van het land kiezen dan de inwoners de nieuwe leden voor de gemeenteraad. Daarmee kiezen ze ook de politieke koers voor hun eigen woonplaats in de komende jaren. Tegelijk met deze verkiezingen wordt een raadgevend referendum gehouden. Dat referendum gaat over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017, de WIV.

Kamerlid Harry van der Molen: “De AIVD en de MIVD (militaire inlichtingendienst) zijn de best gecontroleerde inlichtingendiensten in Europa. Ze houden ons land en onze militairen in het buitenland veilig. Daar hoort wat het CDA betreft zorgvuldigheid bij. Vandaar dat we de wet steunen. Daarmee kunnen ze ook in de digitale toekomst aanslagen voorkomen.’

Waarom is een nieuwe wet nodig?

We leven in een wereld van dreigingen, conflicten en aanslagen. Daarom moeten we maatregelen nemen om onze veiligheid te beschermen. De oude Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten stamt uit 2002. Sinds die tijd is de moderne technologie met sprongen vooruit gegaan. We communiceren met elkaar via smartphones, iPads, computers, en allerlei andere apparaten. 

De techniek staat dus niet stil. Het is belangrijk voor onze veiligheidsdiensten dat ze mee kunnen gaan in die ontwikkelingen. Dan kunnen ze op tijd ingrijpen als het nodig is, bijvoorbeeld om een aanslag te voorkomen. Wat die diensten wel en niet mogen, is geregeld in de wet. Die wet is verouderd, en moet worden aangepast aan de tijd waarin we nu leven. Zodat onze veiligheidsdiensten hun werk goed kunnen blijven doen. 

Word er rekening gehouden met mijn privacy?

Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de nieuwe wet rekening blijft houden met ons recht op privacy. Daarom staan er in de nieuwe wet allerlei garanties voor die privacy. Het werk van de inlichtingendiensten wordt vooraf, tijdens en achteraf gecontroleerd, door onafhankelijke commissies.

De WIV is een belangrijke wet voor de veiligheid in Nederland. Het CDA is een groot voorstander van deze nieuwe wet. Want de WIV zorgt ervoor dat de veiligheidsdiensten hun werk goed kunnen doen, terwijl tegelijkertijd de privacy van gewone burgers niet wordt aangetast. 

Mag de AIVD een hele wijk mag afluisteren als daar één verdacht persoon woont?

Over de WIV gaan veel wilde verhalen rond. Maar die verhalen zijn niet op feiten gebaseerd, waardoor mensen onnodig bang gemaakt worden. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat onze privacy wordt aangetast door de nieuwe wet, maar dat klopt niet. Onze privacy wordt juist beter beschermd door die wet. 

Zo wordt er ook beweerd dat de AIVD een hele wijk mag afluisteren als daar één verdacht persoon woont. Dat is niet waar. De AIVD mag alleen gegevens verzamelen en bewaren die verband houden met gerichte onderzoeken. In dit geval dus gericht op die ene verdachte. Daar moet die dienst eerst toestemming voor vragen, anders mag het niet. Andere informatie mag niet worden verzameld of opgeslagen. Niet alleen de minister moet toestemming geven. Ook een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de aanvraag. Pas als die commissie toestemming geeft, dan mag het. Zo niet, dan mogen er geen gegevens worden verzameld.

Wat vindt het CDA van referenda?

Het CDA is geen voorstander van referenda. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is ook afgesproken dat het middel van een referendum wordt afgeschaft. We leven in Nederland immers in een representatieve democratie. Dat betekent dat burgers via verkiezingen hun volksvertegenwoordigers kiezen, die besluiten voor hen nemen. Besluiten over o.a. nieuwe wetten en maatregelen van de overheid. De kiezers kunnen daar hun volksvertegenwoordigers voortdurend op aanspreken, en bij verkiezingen op afrekenen. Wat het CDA betreft, voegt het houden van een referendum daar niks aan toe. Een referendum heeft geen meerwaarde. En dat geldt dus ook in dit geval, bij het referendum over de WIV.

De WIV is al met een meerderheid aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Zonder deze nieuwe wet kunnen de veiligheidsdiensten hun werk niet goed doen. Dat kunnen we ons als Nederland niet veroorloven. Dus ook als de uitslag van het referendum negatief is (meeste stemmen tegen de WIV) zal het CDA die wet toch door laten gaan. Juist omdat die wet zo belangrijk is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.