De WMO omvat veel soorten zorg en ondersteuning.  Zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding voor ouderen met dementie of voor mensen met een verstandelijke beperking. Gemeenten hebben grote beleidsvrijheid om daar eigen keuzen in te maken.
 
Het CDA wil in ieder geval bereiken dat mantelzorgers beter ondersteund worden dus wij vergroten het aanbod van respijtzorg en maken de aanvraag eenvoudiger. Wij willen ook meer aandacht voor scholieren en studenten die naast hun opleiding mantelzorg bieden aan een familielid of buurtgenoot.

De wildgroei aan thuiszorgorganisaties moet worden beperkt door hogere eisen te stellen aan nieuwe aanbieders, andere financieringsprikkels en wijkgerichte samenwerking. Waardevolle maatschappelijke initiatieven, waarbij mensen zelf de zorg voor elkaar organiseren, verdienen extra ondersteuning en aandacht.  Als mensen het zelf kunnen organiseren vindt het CDA dat mensen de ruimte moet krijgen om dat te doen.

Wij willen dat de gemeenten de mogelijkheid eigen bijdrage te kunnen heffen voor hogere inkomens. Maar we willen stapeling van zorgkosten voor middeninkomens voorkomen en de zorgkosten voor de lagere inkomens betaalbaar houden.

Het Rijk moet structurele financiële middelen ter beschikking stellen aan gemeenten, onder meer voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde taken als de WMO en de jeugdzorg.

 

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.