Juist nu de economie aantrekt, wordt goed zichtbaar dat de woningmarkt niet op orde is. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen door de te hoge verhuurdersheffing. Veel te weinig huurwoningen in het zogenaamde middensegment. En nog steeds vijfhonderdduizend mensen die met hun inkomen geen recht meer zouden hebben op een sociale huurwoning, maar er wel wonen.

Voor huizenbezitters zijn er grote verschillen in Nederland. In sommige steden is de huizenmarkt alweer overspannen geraakt terwijl op andere plekken mensen nog steeds worstelen met een forse woningschuld, waardoor verhuizen geen optie is. Voor starters zijn de vooruitzichten niet rooskleurig.

Daarom wil dit kabinet inzetten op het woningmarktbeleid dat meer samenwerking vergt met mede-overheden, corporaties en private partijen. Voor de komende periode is ons doel om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.