Juist nu de economie aantrekt, wordt goed zichtbaar dat de woningmarkt niet op orde is. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen door de te hoge verhuurdersheffing. Veel te weinig huurwoningen in het zogenaamde middensegment. En nog steeds vijfhonderdduizend mensen die met hun inkomen geen recht meer zouden hebben op een sociale huurwoning, maar er wel wonen.

Voor huizenbezitters zijn er grote verschillen in Nederland. In sommige steden is de huizenmarkt alweer overspannen geraakt terwijl op andere plekken mensen nog steeds worstelen met een forse woningschuld, waardoor verhuizen geen optie is. Voor starters zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. Waar terecht is gekozen om minder restschuld te financieren en sparen te stimuleren worden starters straks ook geconfronteerd met een studieschuld die zwaar zal drukken op de mogelijkheden om de woningmarkt te betreden. Dit is één van de aanvullende redenen waarom wij het leenstelsel terugdraaien.

Om de woningmarkt weer in beweging te krijgen is het dus nodig om coöperaties weer in staat te stellen huizen te bouwen, de vrije huurmarkt te stimuleren om woningen met een huur tussen de 700 en 900 euro te bouwen en met name rond de grotere steden voldoende koopwoningen beschikbaar te hebben. Oftewel er moet gebouwd gaan worden!

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.