Er zijn in Nederland ruim een miljoen ZZP’ers. Een groot deel van deze zelfstandige ondernemers zonder personeel heeft daar uit volle overtuiging zelf voor gekozen. Zij hebben de vrijheid zelf te kiezen om te gaan werken als zelfstandige, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. Zo kunnen zij ook zelf hun eigen tarieven kiezen en zijn zij zelf verantwoordelijk voor de scholing die zij moeten volgen om zich bijvoorbeeld fysiotherapeut, journalist of stukadoor te mogen noemen. Zij moeten er zelf voor zorgen dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers aan hen stellen en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun vakmanschap. Dat is iets tussen de opdrachtgever en de zelfstandige.

ZZP’ers moeten niet belast worden met teveel regels door de overheid. Tegelijkertijd heeft de overheid wel tot taak om misbruik tegen te gaan. Schijnzelfstandigheid moet door de overheid worden bestreden door de mogelijkheden voor werkgevers om een vast dienstverband aan te gaan te verruimen. Zo wordt ook oneerlijke concurrentie tegengaan. Het CDA wil dit onder andere doen door de introductie van één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte voor alle werkenden en door de verplichting van de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers fors terug te brengen.

Daarnaast wil het CDA het urencriterium voor ZZP'ers niet veranderen in een winstcriterium. Dat pakt namelijk zeer onredelijk uit. Ondernemerschap betekent dat je risico's neemt en dus kunnen er ook jaren zijn dat de winst lager is of dat er zelfs verlies gemaakt wordt. Dan is het onredelijk dat je in deze jaren de zelfstandigenaftrek verliest. Ook als je een nieuw bedrijf start, duurt het vaak even voordat het bedrijf echt winstgevend is. Dit betekent niet dat je geen echte ondernemer bent. Het is dan ook redelijker om voor de zelfstandigenaftrek aan te sluiten bij het aantal gewerkte uren.

Ook ziet het CDA niets in een btw-verhoging en al helemaal niet op de diensten van kappers, fietsenmakers en schoenmakers. Voor de werkgelegenheid is het lage btw-tarief op deze diensten heel erg belangrijk. Diensten zoals het repareren van fietsen, kleding en schoenen zijn bovendien goed voor het milieu in plaats van belastend voor het milieu. Ook vreest het CDA grenseffecten, net zoals bij de accijnsverhoging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.