Goede zorg dichtbij in de buurt is voor steeds meer Nederlanders steeds minder vanzelfsprekend. Terwijl zorg een basisrecht is. Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Met name buiten de Randstad horen we negatieve berichten over sluiting van ziekenhuisafdelingen, huisartsenposten, avond- nacht- en weekenddiensten van apothekers en spoedeisende hulpposten. Dat moet stoppen. Daarom wil het CDA de zorg in de regio te versterken. Om te garanderen dat goede zorg ook voor iedereen bereikbaar is versterken wij de rol van regioziekenhuizen.

Het CDA vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar is. Met name in de regio is dat een grote uitdaging. De voorbeelden komen iedere keer uit een andere regio, maar de vraag blijft hetzelfde: hoe houd je deze zorg bereikbaar en betaalbaar? Dat is ook van groot belang voor de leefbaarheid. Het wordt hoog tijd dat daarin de regie wordt gepakt.

Voor de ziekenhuiszorg gaan we een duidelijk onderscheid maken tussen regioziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste basiszorg kan iedereen dichtbij in het eigen regioziekenhuis terecht. De gespecialiseerde topcentra - waaronder de universitair medische centra - concentreren zich op hoogspecialistische zorg, onderwijs en onderzoek. Zij laten de basiszorg over aan de regioziekenhuizen.


TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.