Het CDA wil meer samenwerking en minder marktwerking in de zorg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt weer centraal staat, en niet de regels. Inspraak in de zorg blijft wat ons betreft niet beperkt tot het gesprek tussen de arts en de patiënt. Ook de zorgverzekeraars moeten het gesprek aangaan en verantwoording afleggen over hun beleid. Maar ook bijvoorbeeld het oerwoud aan zorgpolissen aanpakken.

We houden het eigen risico gelijk en zorgen ervoor dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één klap je hele eigen risico kwijt bent. Wij willen een strenge aanpak van onnodig dure medicijnen. Dure behandelingen die niet beter werken dan goedkopere alternatieven verdwijnen uit het basispakket.

Wij stimuleren voluit de innovatie in de zorg. Nieuwe behandelingen, videoconsults met je arts en het gebruik van data en nieuwe technologie bieden heel veel nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van professionals te ondersteunen en kosten te besparen.


TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.