Wij willen een einde maken aan de enorme wildgroei aan polissen waardoor mensen nauwelijks in staat zijn een afgewogen keuze te maken. Wij willen de zorgverzekeraars verplichten om in ieder geval één overzichtelijke standaardpolis met gelijke voorwaarden aan te bieden, die bij alle zorgverzekeraars hetzelfde moet zijn. Ook willen wij een einde maken aan de budgetpolissen; deze tasten de solidariteit aan.

Onder het huidige kabinet is de marktwerking in de zorg steeds meer een doel op zich geworden. Het CDA wil meer samenwerking en minder marktwerking in de zorg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt weer centraal staat, en niet de regels. Om de marktwerking in de zorg te beteugelen willen wij een verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen. Geld dat voor de zorg is bedoeld moet in de zorg blijven of tot lagere premies leiden en mag niet als winst in de zakken van investeerders of aandeelhouders verdwijnen.

Inspraak in de zorg blijft wat ons betreft niet beperkt tot het gesprek tussen de arts en de patiënt. Ook de zorgverzekeraars moeten het gesprek aangaan en verantwoording afleggen over hun beleid.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.