ZZP’ers hebben een belangrijke rol op onze arbeidsmarkt. Wij vinden het als CDA belangrijk dat mensen om de juiste redenen kiezen voor het zelfstandig ondernemen in plaats van dat zij bijvoorbeeld worden gedwongen. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. 

Verstandig arbeidsmarktbeleid vraagt om het beperken van de fiscale voordelen van het ZZP’erschap. Daarnaast willen wij dat de wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan het MKB en ZZP’ers van 60 naar 30 dagen wordt gehalveerd. Die termijn geldt ook voor betalingen van facturen door de overheid. Er moet duidelijkheid komen over de rechtspositie van ZZP’ers. 

Coalitieakkoord 2021 – 2025

De coalitie wil echte zelfstandigen steunen en ondernemerschap stimuleren. De coalitie heeft daarom afgesproken dat er een arbeidsongeschiktenverzekering komt voor alle zelfstandigen, die is vormgegeven zodat te grote inkomensrisico’s worden voorkomen. Verder wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 met stappen teruggebracht. 

Schijnzelfstandigheid zal tegen worden gegaan door betere handhaving. Gedurende de komende kabinetsperiode zullen zelfstandigen worden gecompenseerd via een verhoogde arbeidskorting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.