07 maart 2022

Online cursus Integriteit

We hebben een nieuwe cursus klaarstaan: de online cursus integriteit. 

Een aanrader voor iedereen die kandidaat - zeker bij de eerste 10 - staat voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 

Wat betekent het om integer te handelen? Integer gedrag gaat vooral over het naleven van ethische en morele principes, ook als dat niet vereist is. Het gaat om het maken van moreel verantwoorde keuzes. En dat consequent doen, in woord en daad, ongeacht de situatie.

Doel:
Deze cursus richt zich in de eerste plaats op het herkennen van integriteitsrisico’s en het daarmee zoveel mogelijk uitsluiten van integriteitschendingen. Het probeert aan de hand van geschetste situaties de bewustwording en alertheid te van wethouders en raadsleden te vergroten. 

De cursus is er met name voor bedoeld om bewustwording te creëren onder lokale CDA-volksvertegenwoordigers voor de valkuilen van integriteit. Integriteit wordt gewaardeerd!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.