12 januari 2016

Piet Steenkamp (90) overleden

Het CDA is verdrietig om het overlijden van onze erevoorzitter Piet Steenkamp.

Piet Steenkamp kan met recht de grondlegger en geestelijk vader van het CDA worden genoemd. Met zijn idealisme, vasthoudendheid en samenbindende persoonlijkheid heeft hij onvermoeibaar gewerkt aan het ontstaan van het CDA in 1980. Het opleidingsinstituut van het CDA, het Steenkampinstituut, werd naar hem vernoemd. Ook het jaarlijkse debattoernooi voor CDA’ers draagt zijn naam.


Partijvoorzitter Ruth Peetoom: ‘Voor Piet Steenkamp waren liefde voor de inhoud en het samenbrengen van mensen leidend. Zijn inzet voor de publieke zaak en het CDA was onvermoeibaar. Piet was een CDA’er al voor het CDA bestond. Hij was tot in zijn vezels betrokken bij de partij en bleef dat tot het einde. We zullen hem zeer missen.’


Sybrand Buma: ‘Piet Steenkamp is van onschatbare waarde geweest voor het CDA. Zijn inzet was beslissend voor het ontstaan van het CDA uit ARP, CHU en KVP. Hij is daarmee van enorme betekenis geweest voor de gehele Nederlandse politiek. Zijn warme betrokkenheid tot op late leeftijd heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Onze gedachten zijn bij zijn familie.’


Al in de jaren zestig streefde Piet Steenkamp met de zogenoemde ‘Club van 18’ een samenwerkingsverband na van ARP, CHU en KVP. Van 1973 tot 1980 was hij voorzitter van de Federatie CDA. Hij was de drijvende kracht achter het fusieproces. Toen de fusie geheel afgerond was en hij zijn voorzitterschap overdroeg aan Piet Bukman, werd hij – op 11 oktober 1980 – erevoorzitter van het CDA. De succesvolle afronding van de fusie was voor Steenkamp, zo verklaarde hij later in een interview, ‘het meest emotionele moment van mijn leven’.


Piet Steenkamp was een bijzonder gezaghebbend politicus met een indrukwekkende staat van dienst. Hij was maar liefst 34 jaar senator, van 1965 tot 1999, eerst voor de KVP en daarna voor het CDA. In 1971 was hij informateur van het vijfpartijenkabinet Biesheuvel. Later was hij acht jaar lang, van 1983 tot 1991, voorzitter van de Eerste Kamer. Het opleidingsinstituut van het CDA, het Steenkampinstituut, werd naar hem vernoemd. Ook het jaarlijkse debattoernooi voor CDA’ers draagt zijn naam.


Steenkamp was, naast zijn politieke werkzaamheden, gedurende vele decennia hoogleraar. Van 1960 tot 1966 was hij buitengewoon hoogleraar sociaal recht aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. Van 1966 tot 1990 was hij er hoogleraar sociaal recht.


Piet Steenkamp is 90 jaar oud geworden. Hij is in besloten kring begraven.

Het bestuur en medewerkers van het CDA, het Steenkampinstituut en de CDA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer wensen zijn familie en allen die van hem hielden veel sterkte bij het dragen van dit verlies.


Klik hier voor een uitgebreid In Memoriam door Rien Fraanje, waarnemend directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.