Online bijeenkomst Zichtbaar in tijden van crisis (vol)

Zichtbaar en benaderbaar zijn in tijden van crisis.

Kan dat nu? Mag dat nu? Hoe dan?
Momenteel worden vrijwel alle (politieke) bijeenkomsten afgelast of opgeschort. Logischerwijs roept dit (op termijn) ook vragen op bij lokale politici als: Hoe kun je in deze tijden je rol vervullen in de lokale democratie? Hoe onderhoud je je contact met je achterban? Of met de leden uit je afdeling? En is het ├╝berhaupt gepast je politiek te profileren de komende weken of maanden? Het zijn vragen waar wij de antwoorden niet op hebben. Maar we kunnen er wel samen over nadenken en we kunnen onze gedachten hierover met elkaar wisselen.

Het zijn vragen waar wij de antwoorden niet op hebben. Maar we kunnen er wel samen over nadenken en we kunnen onze gedachten hierover met elkaar wisselen.

In deze bijzondere online-training willen we ruimte bieden voor deze gedachtewisseling. Daarnaast geven we praktische adviezen over hoe je - desgewenst - via de digitale weg, via blogs en nieuwsberichten, toch van je kunt laten horen. De mogelijkheid wordt geboden om na afloop van de avond - via een appgroep - met elkaar ervaringen en adviezen te (blijven) delen.

Deze online-training wordt verzorgd door Marcel Migo. Marcel was zelf actief in de lokale politiek en was jarenlang (eind)redacteur van diverse CDA-uitgaven en werkzaam op het CDA-partijbureau voor de sector Communicatie en de Bestuurdersvereniging. In 2017 was hij medeoprichter van VOF De Heren van Kopij. Voor dit bedrijf schrijft en redigeert hij teksten en verzorgt hij (online) trainingen. Eerder was hij redacteur voor diverse lokale media.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.