Ben jij die mentor of coach waar wij op zoek naar zijn?

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 maken veel nieuwe CDA'ers hun entree in de gemeentelijke politieke arena. Er komt dan veel op hen af. Aan deze groep mensen wil de Bestuurdersvereniging (BSV), in samenwerking met het Steenkampinstituut, de mogelijkheid bieden om de eerste tijd begeleiding te krijgen van een mentor. Daarnaast zijn er ook CDA-politici die al langer hun functie uitoefenen en daarbij soms tegen (persoonlijke) vraagstukken aanlopen waar zij niet direct uitkomen. Een professionele coach kan dan uitkomst bieden. Het Steenkampinstituut zoekt ervaren CDA-politici die belang hechten aan een goede begeleiding van (nieuwe) mensen in de politiek en die op vrijwillige basis de rol van mentor of coach op zich willen nemen.  

De aanmeldingstermijn is gesloten
Op dit moment hebben we voldoende mentoren en coaches in de CDA-pool en kunt u zich niet als coach of mentor aanmelden. Als we in de toekomst weer meer CDA-mentoren en -coaches nodig hebben, zullen we hier een oproep plaatsen en kunt u zich online als mentor of coach aanmelden.

Voor welke rol kies jij? Mentor of coach?

De rol van mentor

Kies je voor de mentorrol, dan ga je een startend raadslid, fractievoorzitter, Statenlid of wethouder uit een andere fractie begeleiden in zijn nieuwe functie. De starter kan bij jou terecht met vakinhoudelijke vragen over zijn  werk, zijn functioneren in de nieuwe rol of over de organisatie en omgeving waarin hij werkt. Je bent vertrouwenspersoon, denkt mee met de starter, hebt oog voor vernieuwing en hebt respect voor de ideeën van de nieuwkomer.


Wat verwachten wij van een mentor?

 • Je hebt minimaal vier jaar ervaring als raadslid, fractievoorzitter of wethouder;
 • je beschikt over inlevingsvermogen, luistervaardigheden en je bent enthousiasmerend;
 • je vindt het leuk om op verzoek informatie en kennis over te dragen;
 • je bent bereid om iemand uit een andere fractie dan die waaruit je zelf komt te begeleiden;
 • je beschikt over voldoende tijd (gemiddeld 3 uur per maand voor maximaal 1 jaar);
 • je bent bereid om voorafgaand aan de uitvoering van de mentorrol een korte training te volgen.

Wat bieden we jou als mentor?

 • Voor mentoren: een mentortraining waarmee je jezelf optimaal kunt voorbereiden op je nieuwe rol;
 • Toegang tot een online leerplatform voor mentoren met achtergrondinformatie over diverse thema´s en ´tools´ die je kunt inzetten bij de begeleiding van je mentee;
 • De bemiddeling tussen de mentoren en de (nieuwe) CDA-politici die een mentor zoeken wordt verzorgd door de BSV;
 • Nominatie voor de Mentor Award.

Aanmelding voor mentoren is gesloten

Op dit moment hebben voldoende mentoren zich aangemeld voor de CDA-mentorspool. Daar zijn we heel blij.
Als we in de toekomst meer coaches nodig hebben, dan kunt u zich hier weer aanmelden. Heeft u vragen? Mail uw vraag naar si@cda.nl.

De rol van coach

Kies je voor de rol van coach, dan ga je een meer ervaren (lokale) CDA-politicus met een specifiek en meer complex (persoonlijk) vraagstuk coachen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vraag op het gebied van omgaan met conflictsituaties, het bereiken van doelen of omgaan met aandacht en macht. Je helpt de coachee om zijn vraag helder te krijgen en je streeft daarbij naar zelfinzicht en zelfsturing. Je onthoudt je van het geven van je eigen mening, tenzij de coachee daar nadrukkelijk om vraagt.

Wat verwachten wij van een coach?

 • Je hebt ruime ervaring als CDA-politicus, je kent ´het klappen van de zweep´;
 • je hebt een coachopleiding gevolgd en afgerond (bij voorkeur door NOBCO erkend)  en kan daarvan een certificaat of diploma overleggen;
 • je beschikt uiteraard over coachvaardigheden zoals inlevingsvermogen, actief luisteren, effectieve vragen stellen en doelgerichtheid;
 • je hebt zelfkennis en een heldere visie op coaching;
 • je hebt reeds ervaring opgedaan met enkele coachingstrajecten.

Wat bieden we jou als coach?

 • Begeleiding van coaches door BSV/Steenkampinstituut; 
 • Toegang tot een online leerplatform voor coaches, met achtergrondinformatie over diverse thema´s en´tools´ die je kunt inzetten bij de begeleiding van je coachee;
 • De bemiddeling tussen de coaches en de (nieuwe) CDA-politici die een coach zoeken wordt verzorgd door de BSV;
 • Nominatie voor Coach Award.

Aanmelding voor coaches gesloten

Op dit moment hebben voldoende coaches zich aangemeld voor de CDA-coachpool. Daar zijn we heel blij mee! Als we in de toekomst meer coaches nodig hebben, dan kunt u zich hier weer aanmelden.
Heeft u vragen? Mail ze naar si@cda.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.